Veranderde arbeidsrelaties, de nieuwe realiteit vraagt een nieuwe benadering

Werk en inkomen hebben de afgelopen jaren plots een ander aanzien gekregen. Banen verdwijnen en inkomen wordt onzekerder.

 

Computers en robots nemen repeterende taken in hoog tempo over en wat er aan rollen overblijft vraagt steeds meer van iemands verbeeldingskracht en sociale vaardigheden.

 

Het is een geheel nieuwe context, die van alle betrokkenen veel vraagt en waar iedereen zich maar beter op kan voorbereiden. Zeker de oudere medewerkers. Want geen organisatie kan hen nog zekerheid bieden in ruil voor loyaliteit. Daarvoor gaan de veranderingen te snel en is er bovendien altijd de bedrijfseconomische realiteit.